– en sport for alle og alle aldre…

Skydning lørdag d. 26. juni kl. 10:00 til ca. 14:00

Vi skyder turnering og også for sjov. Ved 12.00 tiden laver vi en grillpølse og klubhygge.
Alle er velkommen både riffel- og pistolskytter.
Så mød endelig op til lidt klubhygge.
Hilsen bestyrelsen

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Herved indkaldes til foreningens ordinære generalforsamling (jf. vedtægternes §8), som afholdes i foreningens lokaler på Pilevej 19.
tirsdag den 29. juni 2021, kl. 19:00
med følgende dagsorden (jf. vedtægternes §9):
1. Valg af dirigent.
2. Aflæggelse af beretning.
3. Forelæggelse af revideret regnskab.
4. Behandling af indkomne forslag.
5. Fastsættelse af kontingent.
6. Valg af formand.
7. Valg af bestyrelse (på valg er: Ove, Roland og Frank)
8. Valg af 2 suppleanter
9. Valg af 2 revisorer
10. Valg af 2 repræsentanter til Jetsmarkhallens repræsentantskab.
11. Eventuelt.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden (formand@pandrupskytteforening.dk) skriftligt i hænde senest 1 uge før generalforsamlingens afholdelse.

Deltagelse i generalforsamlingen er kun for medlemmer, som har betalt kontingent for 2021. Medlemmer, som ikke har betalt kontingent inden generalforsamlingen, vil blive betragtet som udmeldt af foreningen.

Bemærk: Der startes med spisning, og tilmelding er derfor nødvendig. Tilmelding kan ske til kasserer@pandrupskytteforening.dk eller på seddel i klublokalet senest d. 22. juni.

Skydning udmærker sig blandt andet ved at være en af de få idrætsgrene, hvor hele familien kan deltage –  uanset alder og færdighed…

Du kan gå lige ind fra gaden og deltage. Det kræver hverken færdigheder, talent, kondition, specielt tøj eller udstyr. Riffel eller pistol låner du i skytteforeningen, og du kan få 3 prøveskydninger før du beslutter dig om du vil være medlem…

Du kan både træne til klubaften 1-2 gange om ugen, men du kan også deltage i stævner og konkurrencer, der findes mange klasser at opstille i, også uden du er en øvet skytte. Det er dog helt frivilligt hvad du ønsker, om det er træningen og det gode samvær, eller du er konkurrence mindet, der er plads til alle…

Vi deltager i turneringer hvor vi konkurrerer med andre foreninger under DDS-Nordjylland. I en turnering der skydes 4 gange og det kan enten være på hold med 4 personer eller som individuel skytte. I klubben kan du høre mere om de forskellige skytte klasser og hvordan du kan deltage, samt få en snak med en af vores trænere og høre mere om skydning som sportsgren…

På nedenstående formular kan du booke en prøveskydning, når du har sendt besked via formularen bliver du kontaktet af et medlem fra foreningen, hvor vi aftaler nærmere…

Du er også meget velkommen til at besøge os på vores trænings aftner som er tirsdag og torsdag fra 18:30, se “Kort” i menuen herover. Vi kan desværre ikke tilbyde prøveskydning, hvis du ikke har booket tid i forvejen.

Book en prøveskydning