Denne års-kalender indeholder de faste arrangementer og møder som afholdes i foreningen..

Bestyrelsesmøde:
– hver den 3. onsdag i hver måned, dog undtagen Juni og Juli, og hvis denne falder på helligdage

Våbenkontrol:
– Hvert år uge 36 både tirsdag og torsdag

Ordinær Generalforsamling:
– Hvert år  i marts, altid i lokalerne på Pilevej

Opstart i vinterlokaler i Jetsmark Idrætscenter 
– Hvert år den sidste tirsdag i september (Hvis banerne er genetableret)

Opstart i sommerlokaler på Pilevej
– Hvert år 2. uge i april om tirsdagen